Module LOGO! cơ bản với màn hình 6ED1052-1HB08-0BA2

2,526,700 

Module LOGO! cơ bản với màn hình 6ED1052-1HB08-0BA2 LOGO! 24RCE, logic module,display power supply / I/O: 24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units

Description

Rate this product

6ED1052-1HB08-0BA2 LOGO! 24RCE, logic module,display power supply / I/O: 24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units

6ED1052-1HB08-0BA2 LOGO! 24RCE, logic module,display power supply / I/O: 24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units

Model: 6ED1052-1HB08-0BA2

Thông số kỹ thuật: LOGO! 24RCE, mô-đun logic, nguồn điện hiển thị / I/O: 24 V AC/24 V DC/rơle, 8 DI/4 DO, bộ nhớ 400 khối, có thể mở rộng theo mô-đun, Ethernet, máy chủ web tích hợp, nhật ký dữ liệu, trang web do người dùng xác định , thẻ nhớ microSD tiêu chuẩn cho LOGO! Soft Comfort V8.4 trở lên, kết nối đám mây thực thi của các dự án cũ hơn, MQTT trong tất cả LOGO! 8,4 đơn vị cơ bản

Giá: 2526700VNĐ

Nhà sản xuất: SIEMENS

Bảo hàng: 12 tháng.

 

 

keyboard_arrow_up
Call Now Button