Module LOGO! truyền thông 6GK7142-7EX00-0AX0

14,441,900 

Module LOGO! truyền thông 6GK7142-7EX00-0AX0 LOGO! CMR2040 communication module for connection LOGO! 8 to LTE network; 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; write/read access to LOGO! variables; SMS dispatch/ receiving of text messages; email dispatch; position detection GPS; time synchronization/ forwarding with real time clock; Configuration/diagnostics via web interface; Remote access via OpenVPN/HTTPs, DynDNS, observe national approval! Manual available as a download .

Description

Rate this product

6GK7142-7EX00-0AX0 LOGO! CMR2040 communication module for connection LOGO! 8 to LTE network; 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; write/read access to LOGO! variables; SMS dispatch/ receiving of text messages; email dispatch; position detection GPS; time synchronization/ forwarding with real time clock; Configuration/diagnostics via web interface; Remote access via OpenVPN/HTTPs, DynDNS, observe national approval! Manual available as a download .

6GK7142-7EX00-0AX0 LOGO! CMR2040 communication module for connection LOGO! 8 to LTE network; 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; write/read access to LOGO! variables; SMS dispatch/ receiving of text messages; email dispatch; position detection GPS; time synchronization/ forwarding with real time clock; Configuration/diagnostics via web interface; Remote access via OpenVPN/HTTPs, DynDNS, observe national approval! Manual available as a download .

Model: 6GK7142-7EX00-0AX0

Thông số kỹ thuật: LOGO! Mô-đun giao tiếp CMR2040 để kết nối LOGO! Mạng 8 đến LTE; 1 cổng RJ45 để kết nối Ethernet Ind với LOGO! số 8; 2xDI; 2xDO; quyền truy cập ghi/đọc vào LOGO! biến; Gửi/nhận tin nhắn SMS; gửi email; GPS phát hiện vị trí; đồng bộ/chuyển tiếp thời gian với đồng hồ thời gian thực; Cấu hình/chẩn đoán qua giao diện web; Truy cập từ xa thông qua OpenVPN/HTTP, DynDNS, tuân thủ sự phê duyệt của quốc gia! Hướng dẫn sử dụng có sẵn dưới dạng tải xuống.

Giá: 14441900VNĐ

Nhà sản xuất: SIEMENS

Bảo hàng: 12 tháng.

 

 

keyboard_arrow_up
Call Now Button