Rate this post

Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản về cài đặt và lắp đặt bộ khởi động mềm:

 1. Chọn loại bộ khởi động mềm phù hợp:
  • Trước tiên, bạn cần xác định loại bộ khởi động mềm phù hợp với ứng dụng của bạn (ví dụ: máy bơm, máy nén, băng tải, quạt, v.v.).
  • Cân nhắc các yếu tố như công suất động cơ, dòng điện, tần số, và điện áp.
 2. Lắp đặt vật lý:
  • Đảm bảo bộ khởi động mềm được lắp đặt đúng cách với động cơ.
  • Kiểm tra kết nối điện và đấu dây theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 3. Cài đặt thông số:
  • Đọc tài liệu hướng dẫn của bộ khởi động mềm để cài đặt các thông số như dòng định mức, thời gian tăng tốc, thời gian giảm tốc, v.v.
  • Điều chỉnh các thông số này phù hợp với động cơ và ứng dụng của bạn.
 4. Kiểm tra hoạt động:
  • Sau khi cài đặt, thực hiện kiểm tra hoạt động bằng cách khởi động động cơ và theo dõi hiệu suất của bộ khởi động mềm.
  • Kiểm tra xem động cơ khởi động mềm có hoạt động mượt mà và bảo vệ động cơ không.
keyboard_arrow_up
Call Now Button